Web Site Hizmet Sözleşmesi

 1. TARAFLAR Satıcı Nasreddin Mh. 32500. Sk. No:2/12 Ak Plaza 42560 Akşehir / KONYA adresinde mukim FİYA AJANS ile müşteri …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…….…adresinde mukim ………………………………………… ………………………………………………………………….arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.
 2. KONU İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin aşağıda belirtilen işin FİYA AJANS tarafından hazırlanması ve yayınlanmasını talep eder. Aşağıda belirtilen kısım bunradan sonra İŞ olarak anılacaktır. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. MÜŞTERİ, 2. Maddede belirtilen İŞ’in düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden FİYA AJANS sorumlu tutulamaz.
  2. MÜŞTERİ, FİYA AJANS tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin hazırlanan tasarımların telif hakkının FİYA AJANS ‘a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.
  3. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, FİYA AJANS ‘ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
  4. MÜŞTERİ, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Güncelleme şifreleri teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan FİYA AJANS sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veritabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan FİYA AJANS sorumlu tutulamaz.
  5. MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %30’u kadar, belirli kısımlarının değiştirilmesi konusunda % 15’i kadar fark ödeyeceğini kabul eder.
  6. MÜŞTERİ her hafta bizden haberler kısmına 1 adet haber metni göndermeyi kabul eder, bundan kaynaklı olarak oluşabilecek SEO kayıplarından FİYA AJANS sorumlu tutulamaz.
 4. FİYA AJANS’ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ4.1 FİYA AJANS, MÜŞTERİ’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür.
 5. FİYA AJANS, MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 6-48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. FİYA AJANS tarafından oluşan hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
 6. FİYA AJANS, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek yazılım değişikliliği için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde dahil edeceğini beyan eder.
 7. FİYA AJANS, MÜŞTERİ’ye .…. gün içerisinde 2. Madde de yer alan İŞ ‘in teslim edecektir.
 8. FİYA AJANS, sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece sitenin arama motorlarındaki pozisyonunu izlemekle yükümlü değildir. Arama motorlarının kriterlerindeki değişimler ve gelişmeler konularındaki yapılan ek çalışmalardan ayrıca ek ücret talep edilecektir.
 9. FİYA AJANS, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edecektir.
 10. FİYA AJANS, web arama motorlarındaki sonuçlar ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir. Bu konu ile alakalı olarak Arama Motoru Optimizasyonu ile alakalı hizmet anlaşması yapılabilecektir.
 11. FİYA AJANS, herhangi bir sorun nedeniyle web sitenin çökmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayına sokacak (PHP sistemlerde içeriksiz şekilde), bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
 12. HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ
  1. İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi ........ yıl olarak belirlenmiştir. Hizmet süresi bitiminde ise taraflar bir araya gelerek belirtilen masrafların ödenmesi durumunda hizmet süresini uzatarak yeni bir sözleşme oluşturacağını.
  2. Hizmet bedeli ........ yıllık ........................................TL  + KDV olarak belirlenmiştir.
  3. Hizmet bedeli’nin 1/2 si iş başlangıcında, kalan 1/2’si ise İŞ’in tesliminde sonra MÜŞTERİ tarafından FİYA AJANS ‘a ödenecektir.
  4. Ödemelerin yapılmaması durumunda, FİYA AJANS taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.
  5. Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı .................................................................................................................................
 13. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
  1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde KONYA / Akşehir mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  2. 13(onüç) maddeden oluşan işbu sözleşme ......../......../................ tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.
FİYA AJANS, Adına
Yetkili( Kaşe veya İmza ) 

MÜŞTERİ, Adına Yetkili
( Kaşe veya İmza )